.
Finna rätt
  • Övrigt
  • Referensverk och tidskrifter

Finna rätt

Ulf Bernitz, Hedvig Bernitz, Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling Conradson, Hans-Heinrich Vogel

Juristens källmaterial och arbetsmetoder

Planerad utgivning under augusti 2023.
64300

643 kr (exkl. moms)

Finna rätt

Finna rätt

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens uppbyggnad och det centrala rättskällematerialet som svårare frågor som dyker upp i mer ingående rättsutredningar. Boken orienterar också om rättskällor och dokumentation i europarätten och om information i digital form.