Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt. SOU 2017:87
 • Ekonomi
 • Hälso & sjukvard
 • Socialrätt

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt. SOU 2017:87

Delbetänkande från Apoteksutredningen

22000

220 kr (exkl. moms)

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt. SOU 2017:87

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt. SOU 2017:87

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 380
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:087
 • ISBN/Best.nr: 978-913824696-2
 • Ämnen: Ekonomi, Hälso & sjukvard, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

En analys av dagens system samt över de olika alternativa handlingsvägar som finns vad gäller systemen för såväl finansiering som prissättning av läkemedel.

Systemet har utvecklats för att möta förändringarna men till priset av att det nu av många uppfattas som komplext och svåröverskådligt. Dessutom kvarstår flera utmaningar för möjligheterna att bedriva en modern och jämlik hälso- och sjukvård.

Målet för översynen är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel och följer den etiska plattform som gäller inom hälso- och sjukvården samtidigt som läkemedelskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

Särskild utredare: Toivo Heinsoo

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!
Se längre ned för slutbetänkandet samt de direktiv som utredningen arbetat utifrån.