Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel
Socialdepartementet

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

8000

80 kr (exkl. moms)

Nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är både komplext och svåröverskådligt och behöver ses över för att förbättra möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård. Översynens övergripande mål är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel och följer den etiska plattform som gäller inom hälso- och sjukvården samtidigt som läkemedelskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

Den fråga som först bör utredas är ansvarsfördelningen mellan stat och landsting när det gäller finansieringen av läkemedel. Därefter bör det följa analys och förslag kring subventionering och prissättning av läkemedel.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 32
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Dir. 2016:095
  • ISBN/Best.nr: 68716-095
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning