.
Finansiering av terrorism. Brå rapport 2021:6
  • Övrigt
  • Straffrätt
  • Rättsväsendet
  • Ordning och säkerhet

Finansiering av terrorism. Brå rapport 2021:6

En studie av motåtgärder

21100

211 kr (exkl. moms)

Finansiering av terrorism. Brå rapport 2021:6

Finansiering av terrorism. Brå rapport 2021:6

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Begreppet terrorfinansiering kan föra tankarna till konfliktdrabbade länder långt borta, men i själva verket planeras, finansieras och genomförs terrordåd även i Sverige och andra europeiska länder. Dessutom samlas pengar ihop i Sverige, för att skickas till terroristorganisationer utomlands. Ändå finns det till dags dato få svenska domar avseende finansiering av terrorism. Rapporten beskriver hur arbetet mot finansiering av terrorism går till i Sverige. Vi börjar hos så kallade verksamhetsutövare (företag inom bank- och försäkringsbranschen samt kredit- och betaltjänster) som rapporterar misstänkta transaktioner, fortsätter med brottsutredningar enligt finansieringslagen och analyserar andra möjliga åtgärder, oftast olika slags administrativa åtgärder som vidtas av förvaltningsmyndigheter.


Studien bygger huvudsakligen på intervjuer med 70 personer från:

  • myndigheter,
  • kommuner,
  • verksamhetsutövare och
  • civilsamhället, samt
  • på en genomgång av 200 ärenden som bedömts ha koppling till finansiering av våldsbejakande extremism.