Finansiering av public service. SOU 2017:79. För ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

Finansiering av public service. SOU 2017:79. För ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende

Delbetänkande från Parlamentariska public-service-kommittén

18000

180 kr (exkl. moms)

Finansiering av public service. SOU 2017:79. För ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende

Finansiering av public service. SOU 2017:79. För ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende

  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 240
  • Utgiven: 2017
  • Serie: SOU 2017:079
  • ISBN/Best.nr: 978-913824682-5
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Den parlamentariska public service-kommittén redovisar i detta delbetänkande sitt förslag till en finansierings- och uppbördsmodell för public service. Den bedöms vara långsiktigt stabil, legitim och värna verksamhetens oberoende från politiska och kommersiella intressen.

I syfte att ytterligare stärka oberoendet föreslår kommittén också vissa ändringar när det gäller medelstilldelningen till programföretagen, sändningstillståndens giltighetstid och sammansättningen av styrelsen i ägarstiftelsen.

Den nya uppbördsmodell som föreslås innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en individuell public service-avgift som regleras i en ny lag vilken börjar gälla den 1 januari 2019. Avgiften ska betalas av alla som är obegränsat skattskyldiga, har en beskattningsbar förvärvsinkomst och som fyllt 18 år vid beskattningsårets ingång. Avgiften ska betalas med 1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till en inkomst som motsvarar 2,127 gånger inkomstbasbeloppet för beskattningsåret. Den maximala public service-avgiften beräknas för 2019 uppgå till 1 308 kronor per person och år. Företag och andra juridiska personer bör inte omfattas av avgiftsskyldigheten. Skatteverket förslås få i uppdrag att sköta uppbörden.

Särskild utredare: Sture Nordh

Köp ett eget exemplar och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!