.
Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt

Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13

Delbetänkande från Kommittén om finansering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital

18000

180 kr (exkl. moms)

Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13

Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 192
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824564-4
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen bedömer att det finns potentiella effektivitetsvinster att realisera med hjälp av OPS-modeller inom investeringar i statlig transportinfrastruktur. (OPS-modeller: ett långsiktigt kontrakt mellan staten och en privat part avseende tillhandahållandet av en infrastrukturtjänst, inte en anläggning.) Dessa effektivitetsvinster har emellertid inte kunnat beläggas vetenskapligt på ett systematiskt sätt i empiriska studier. Kommittén förordar mot denna bakgrund följande:
 • Ett försöksprogram som består av minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet. Projekten bör ligga inom den beslutade ramen för utveckling av transportsystemet och därmed vara en del av den nationella transportplanen.
 • I ett första steg bör en särskild funktion med hög expertkompetens inrättas. Funktionens uppgift är att utifrån forskningsresultat och internationella erfarenheter på bästa sätt förbereda och identifiera lämpliga OPS-projekt och säkerställa att dessa projekt i efterhand kan utvärderas.
 • Försöksprogrammet bör i ett senare skede utvärderas i sin helhet och då bör tas ställning till om det finns skäl att fortsätta med OPS-upphandlingar på permanent basis.

Ordförande: Monica Haapaniemi

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!