Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
Socialdepartementet

Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över förutsättningarna för finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur en sådan finansiell samordning skulle kunna utformas. Den finansiella samordningen bör kunna omfatta hela landet.