Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ändrad lag
Socialdepartementet

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ändrad lag

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Ändr. 9 §. I kraft 1 januari 2008. Jfr prop. 2006/07:117

Digital utgåva: