Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ändrad lag
  • inkomstgrundad ålderspension

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ändrad lag

0

0 kr (exkl. moms)

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ändrad lag
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 2
  • Utgiven: 2007
  • Serie: SFS 2007:1017
  • ISBN/Best.nr: 2007:1017
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Sociala frågor

Om boken

Ändr. 9 §. I kraft 1 januari 2008. Jfr prop. 2006/07:117