.
Finansiell ekonomi för jurister
  • Bank- och finansmarknadsrätt

Finansiell ekonomi för jurister

Adri De Ridder
0
Finansiell ekonomi för jurister
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Finansiell ekonomi för jurister innehåller merparten av de delområden som ingår i ämnet finansiell ekonomi och har fått en problemorienterad ansats där värdering av finansiella produkter står i fokus. Så gäller exempelvis att börsvärdet av Tesla vid mitten av 2020 var tre gånger så högt som av Volkswagen trots att antalet producerade bilar var klart mindre, vilket är ett tecken på känsligheten i de värderingsmodeller som används.

Den snabba utvecklingen och betydelsen av finansmarknadens roll och funktion behandlas i verket, där målgruppen är jurister och ekonomer verksamma på finansmarknaden men också studenter vid universitet och högskolor. Kopplingen till svenska förhållanden, med flera empiriska bidrag, betonas i framställningen, som är disponerad enligt följande:

1. Ämnesområdet finansiell ekonomi
2. Tidsvärdet av kapital
3. Investeringsbedömning
4. Värdering av räntebärande produkter
5. Aktiemarknaden ur ett helikopterperspektiv
6. Värdering av aktier
7. Avkastning, risk och aktieportföljer
8. Kapitalkostnader
9. Kapitalstruktur
10. Utbetalningspolitik
11. Derivatprodukter
12. Marknadseffektivitet

ADRI DE RIDDER är docent i finansiell ekonomi och verksam vid Uppsala universitet, Campus Gotland, och universitetet i Groningen, Nederländerna. Han har publicerat ett flertal läroböcker inom ämnesområdet finansiell ekonomi och har de senaste åren studerat svenska börsföretags utbetalningspolitik och privatpersoners placeringsportföljer.