Finansiell ekonomi
Norstedts Juridik

Finansiell ekonomi

Om företaget och finansmarknaden

48600

486 kr

Författare:
Adri De Ridder

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

De senaste årens dynamik på kapitalmarknaden och framför allt relationen mellan företaget och finansmarknaden ryms i denna komprimerade översikt, som är anpassad både för studerande och praktiker. Ur innehållet: Tidsvärdet av kapital. Investeringsbedömning. Finansiell statistik. Portfölj- och kapitalmarknadsteori. Företagets kapitalkostnad. Företagets kapitalstruktur. Något om optioner. Inspel till marknaden. Nyheter är en ordlista och talrika övningsexempel.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913911647-9