Finansiell ekonomi
Norstedts Juridik

Finansiell ekonomi

49500

495 kr (exkl. moms)

De senaste årens dynamik på kapitalmarknaden och framför allt relationen mellan företaget och finansmarknaden ryms i denna komprimerade översikt, som är anpassad både för studerande och praktiker. Ur innehållet: Tidsvärdet av kapital. Investeringsbedömning. Finansiell statistik. Portfölj- och kapitalmarknadsteori. Företagets kapitalkostnad. Företagets kapitalstruktur. Något om optioner. Inspel till marknaden. Nyheter är en ordlista och talrika övningsexempel.

Rekommenderas för dem som ska genomgå Fondhandlareföreningens licensiering för fondförvaltare (SWEDSEC) tillsammans med Värdepappersmarknadens regelsystem ochEffektiv kapitalförvaltning

Adri De Ridder är docent i finansiell ekonomi och verksam vid Skandia LIv. Förutom egen forskning har han publicerat ett flertal böcker inom området, bl.a. Effektiv kapitalförvaltning (2002)