.
Finansiell ekonomi

Finansiell ekonomi

Adri De Ridder

Om företaget och finansmarknaden

57400

574 kr (exkl. moms)

Finansiell ekonomi

Finansiell ekonomi

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken Finansiell ekonomi – om företaget och finansmarknaden har det övergripande syftet att ge läsaren en första inblick i ämnet finansiell ekonomi. Även om den finansiella ekonomin, med tillhörande solida teorier, främst portföljteorin, kapitalmarknadsteorin och optionsteorin, gjorde sitt intåg i mitten av 1950-talet har ämnet på flera universitet och högskolor i Sverige haft problem med att få en fast förankring i utbildningen av dagens ekonomstudenter. Föreliggande bok kommer förhoppningsvis att förändra synen på ämnet och syftar till att ge läsaren förtrogenhet med centrala moment som ryms däri. Den innehåller ett flertal viktiga underavdelningar, som:
 • tidsvärdet av kapital
 • investeringsbedömning
 • finansiell statistik
 • portfölj- och kapitalmarknadsteori
 • företagets kapitalkostnader
 • kapitalkostnader och kapitalstruktur
 • optioner
 • effektiva marknader.

  Skillnaden mellan redovisningens syn på ett företags resultat och balansräkning och det finansiella perspektivet betonas, och för att tillgodogöra sig bokens innehåll är det en fördel om läsaren har grundläggande kunskaper i redovisning.

  Jämfört med tidigare upplagor av boken har denna tredje upplaga kompletterats med forskningsresultat från svenska studier samt kapitlet om derivatprodukter (optioner) breddats. Boken innehåller en ordlista över finansiella begrepp samt ett betydande antal exempel och övningsuppgifter med tillhörande lösningsförslag. Allt för att underlätta förståelsen av ämnet.

  Finansiell ekonomi – om företaget och finansmarknaden vänder sig till en bred grupp av läsare, från studenter till praktiker på marknaden.

  ADRI DE RIDDER är docent i finansiell ekonomi och verksam som lärare och forskare vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Han har publicerat ett flertal böcker och vetenskapliga artiklar inom området. Hans senaste forskningsinsatser behandlar svenska börsföretags utbetalningspolitik.