.
Festskrift till Svante Johansson
 • Associationsrätt

Festskrift till Svante Johansson

Erik Lidman, Erik Sjöman, Rolf Skog, Wilhelm Lüning
Produkt-id: 9359243018583
ID: P000048373
Planerad utgivning under oktober 2024.

871 kr (exkl. moms)

Festskrift till Svante Johansson

Festskrift till Svante Johansson

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I trettio år har Svante Johansson varit en av de tongivande akademikerna inom svensk associationsrätt. Svante disputerade år 1990 på avhandlingen Bolagsstämma och har därefter varit aktiv både som advokat och akademiker, under de senaste åren vid Juridicum, Stockholms universitet. Bland Svantes bidrag till rättsvetenskapen märks särskilt, utöver hans olika alster om bolagsstämma, nio upplagor av Svensk associationsrätt i huvuddrag, författandet av Norstedts gula kommentar till Aktiebolagslagen, samt ett stort antal artiklar och böcker om centrala frågor inom aktiebolagsrätten.

ANMÄLAN TILL TABULA GRATULATORIA;

Anmälningar i samband med beställningar som läggs senast den 10 augusti 2024 kommer att finnas med i den tryckta skriften. Om annat än beställarens namn ska stå med i Tabula så ange detta under ”Meddelande till kundservice”.

Boken ges ut den 16 oktober 2024 och beställda böcker levereras i samband därmed.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • Revisorers avgång och entledigande – inte alltid en lätt fråga - Sten Andersson
 • Det egna kapitalet och redovisningsrätten – några reflektioner i ljuset av ny rättspraxis - Niklas Arvidsson
 • Ansvarsfrihet och minoritetsskydd – en rättshistorisk tillbakablick - Stina Bratt
 • En vår i stämmoordförandens liv - Urban Båvestam
 • Riskbedömningar vid beslut om vinstutdelning – några observationer med anledning av ”Foxhouse Holding” - Johan Danelius
 • Klander av stämmobeslut när en bolagsstämma hållits digitalt utan stöd i bolagsordningen - Robert Einefors
 • Om ändring av obligationsvillkor - Erik Lidman och Anna Forslind
 • När fullmaktsläran kolliderar med bolagsrättens principer om ställföreträdarskap - Jan Kleineman
 • Om danske erfaringer med proxy advisors - Paul Krüger Andersen
 • Om kravet på oberoende styrelseledamöter - Erik Lidman
 • En lag om ideella föreningar – ett skissartat förslag - Stefan Lindskog
 • Några frågor rörande stämma i ideell förening - Wilhelm Lüning
 • Något om försvarsåtgärder - Patrik Marcelius
 • Utveckling av god sed på aktiemarknaden vid riktade kontantemissioner - Alexandra Park Larsson
 • Tvångsinlösen av minoritetsaktier i börsnoterade dotterbolag - Matti J. Sillanpää
 • Aktiebolagsrättens beslutsregler och deras ändamål - Erik Sjöman
 • Om tillkomsten av EU:s direktiv rörande aktier med olika röstvärde - Rolf Skog
 • Om verkställighet av stämmobeslut - Daniel Stattin
 • Skada enligt 29 kap. ABL - Carl Svernlöv
 • När det oväntade inträffar – några frågor rörande insiderinformation vid stämma - Jesper Zackrisson
 • Bolagsstämmans möjligheter att företa åtgärder i förhållande till utomstående - Ola Åhman
 • Om styrelsejäv – samt om lagtolkning och tillämpning av rättsprinciper - Jessica Östberg
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139029175.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000048373", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000483701", "subject_areas"=>["Associationsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt"], "datechanged"=>"2024-05-30", "book_author"=>[{"contact_id"=>"2065", "id"=>"CT000002065", "role"=>"Redaktör", "firstname"=>"Erik", "lastname"=>"Lidman"}, {"contact_id"=>"1581", "id"=>"C918A02FF9ACE819C1257734003FB3A4", "role"=>"Redaktör", "firstname"=>"Erik", "lastname"=>"Sjöman"}, {"contact_id"=>"1861", "id"=>"F4792993CB6311A7C12575430030D958", "role"=>"Redaktör", "firstname"=>"Rolf", "lastname"=>"Skog"}, {"contact_id"=>"2304", "id"=>"CT000002304", "role"=>"Redaktör", "firstname"=>"Wilhelm", "lastname"=>"Lüning"}], "prodtype"=>"Inbunden bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"10", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"610", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"IN PRODUCTION", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-10-01", "publicerat_timestamp"=>1727740800, "marclass"=>"BRONZE TITLE"}