.
Festskrift till Rolf Skog
 • Associationsrätt
 • Förmögenhetsrätt
 • Bank- och finansmarknadsrätt

Festskrift till Rolf Skog

Produkt-id: 6992704503974
ID: P000044937

1.890 kr (exkl. moms)

Festskrift till Rolf Skog

Festskrift till Rolf Skog

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Inbunden bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 1276
 • Utgiven: 2022
 • ISBN: 9789139025245
 • Ämnen: Associationsrätt, Förmögenhetsrätt, Bank- och finansmarknadsrätt
 • Taggar:

Om boken

I sina befattningar vid bland annat Göteborgs och Stockholms universitet, Justitiedepartementet, Aktiemarknadsnämnden och OECD har Rolf Skog under tre decennier varit en av förgrundsgestalterna inom utvecklingen av den moderna bolagsrätten och i bolagsstyrningsdebatten i såväl Sverige som Europa. Rolfs bidrag till rättsvetenskapen, såväl som till utvecklingen av svensk bolags- och aktiemarknads- rätt, kan inte överdrivas, och i denna festskrift hyllas han av vänner och kollegor. Boken innehåller ett åttiotal bidrag skrivna av närmare 100 författare från 15 länder, och behandlar ett brett spektrum av aktie- och aktiemarknadsrelaterade frågor.

Redaktionskommitté;

Ronald J. Gilson, Mats Isaksson, Erik Lidman Johan Munck, Erik Sjöman

Innehåll;

 • Lars Afrell - Kontohavare, kanske aktieägare

 • Manne Airaksinen - Is a shareholder an owner of a limited liability company?

 • Paul Krüger Andersen - Om selskabskapital og iværksættere – Det danske eksperiment med iværksætterselskaber

 • André Andersson - Participating debentures – gengångare från historien eller moderna och flexibla investeringsinstrument?

 • Sten Andersson - Så ska aktiebolag kunna röra sig över EU:s inre gränser – en orientering om det senaste EU-direktivet och dess bakgrund

 • Jens Andreasson - En rättslig kartläggning av den svenska företagsobligationsmarknaden

 • Niklas Arvidsson & Per Samuelsson - Ett och annat om vinstsyftet, generalklausulen, företagsvärdering och likhetsprincipen

 • Ulf Aspenberg - Självreglering i praktiken: Utövad av Aktiemarknadsnämnden

 • Marco Becht - Loyalty Shares with Tenure Voting: The New Dual Class?

 • Andri Fannar Bergþórsson - Can Real Transactions Constitute Market Manipulation?

 • Jan-Mikael Bexhed - Svensk förvaltningsprocess och rätten till rättvis rättegång

 • Marcello Bianchi - The inconclusive efforts for harmonizing the discipline of related party transactions in Europe: my own story

 • Hanne Søndergaard Birkmose & Karsten Engsig Sørensen - D&O insurances and their implications for Danish company law

 • Ragnar Boman - Juridik och empiri, eller, Behöver man veta vem som äger företagen?

 • Tore Bråthen - The Myth of Shareholder Ownership – the Norwegian Legal Perspective

 • Dan Brännström - En ny revision i det allmännas tjänst

 • Urban Båvestam - Minoritetsaktieägares anspråk på ersättning i tvångsinlösenförfaranden

 • Serdar Çelik and Gül Demirtaş - Corporate Bond Investors and the Reliance on Credit Ratings

 • Blanaid Clarke - Senior Executive Accountability in the Financial Services Sector – An Irish Case Study

 • Charlie Crawshay & John Dovey - The application of the Takeover Code in the United Kingdom to material adverse change conditions

 • Johan Danelius - Aktieägande och aktieinnehav som förutsättningar för tvångsinlösen

 • Paul Davies - From Free Will to Duties of Vigilance: Corporate Liability for Wrongdoing

 • Adriana de la Cruz, Alejandra Medina & Yun Tang - Institutional ownership in today’s equity markets

 • Carmine Di Noia - How loyal to corporate governance are loyalty shares? Food for thought from the Italian experience

 • Rolf Dotevall - Något om ett aktiebolags onda tro

 • Rolf Eidem - Aktieägande bland de anställda - inte bara en fråga om pengar!

 • Thomas Erhag - Dags att ta socialavgiftsflykt på allvar? - om regleringskonkurrens och personrörlighet i internationella företag

 • Guido Ferrarini & Shanshan Zhu - Is there a role for benefit corporations in the new sustainable governance framework?

 • Ronald J. Gilson - Corporate Governance versus Real Governance

 • Jesper Lau Hansen - The Mandatory Bid Rule: Still Unnecessary, Unjustifiable and Inefficient After All These Years

 • Mikael Hansson - Självreglering och självklarheter

 • Søren Friis Hansen - Abuse of companies in EU Law - from a Nordic Perspective

 • Jakob Heidbrink - Svenska kyrkan som offentligrättslig korporation

 • Magnus Henrekson - Ägarbeskattningen och börsföretagens kontrollägande: Från stiftelseägande till kontrollägande via direktägda holdingbolag

 • Johnny Herre - Något om rättegångskostnader i tvångsinlösenförfaranden

 • Bo Hjalmarsson - Stiftelser – ett verksamhetsområde i utveckling?

 • Eva Hägg, Patrik Marcelius & Emil Boström - Budgivare, närstående eller finansiär? En rättslig diagnos av en grumlig självbild

 • Elif Härkönen - Institutional Investors and Sustainability-Related Stewardship Responsibilities

 • Mats Isaksson - Bolagsstyrning – en samhällsekonomisk reflektion

 • Svante Johansson - Aktiekapitalets vara eller inte vara

 • Ville Kajala - Takeover Rules at the Intersection of Company Law and Securities Law

 • Hideki Kanda - Recent Developments in Corporate Governance in Japan

 • Masato Kanda - Revision of the corporate governance code in Japan

 • Arne Karlsson - Ett bolagsstyrningens universalgeni

 • Jan Kleineman - Floodgateargumentet – rättskällekampen mellan Aktiebolagskommittén och lagförarbetena

 • Björn Kristiansson - Leo-lagen, Koden och incitamentsprogrammen

 • Per Lekvall - On Company Purpose, Directors’ Duties and Corporate Sustainability

 • Erik Lidman, Lars Hörngren & Gustaf Sjöberg - The purpose of the corporation: a contractarian perspective

 • Stefan Lindskog - Något om tolkning och jämkning av bolagsordningar och andra associationskonstitutioner

 • Magnus Lindstedt - Poison pills och andra amerikanska åtgärder till försvar mot offentliga uppköpserbjudanden och kontrollägarskiften från ett svenskt perspektiv

 • Marianne Lundius - Något om förfarandet i Aktiemarknadsnämnden

 • Annika Lundius - Bundna aktier ett minne blott?

 • Dick Lundqvist - Några frågor avseende budgivarens ansvar för finansieringen av ett offentligt erbjudande på den svenska aktiemarknaden

 • Wilhelm Lüning - Två smala frågor rörande bolagsstämma i aktiebolag

 • Jonathan R. Macey - Securities regulation and class warfare

 • Claes Martinson - Aktiefordringsägare och aktionärer – terminologiska verktyg i det juridiska tänkandet?

 • Colin Mayer - The Governance of Corporate Purpose

 • Lars Milberg - Bolagsstyrning ur ett minoritetsägarperspektiv - några nedslag i verkligheten

 • Göran Millqvist - Aktier utan aktiebrev – en blind fläck i bolagsrätten?

 • Johan Munck - Några kvarstående problem i mål angående inlösen av minoritetsaktier

 • Erik Nerep - Något om aktieägartillskottet - en främmande fågel i aktiebolagsrätten

 • Mette Neville - Corporate Governance and Strategic Change in SMEs in a Digital Age – the Board as a Digital Catalyst?

 • Alessio Pacces - The Promise of EU Securities Regulation for a Sustainable Corporate Governance

 • John Plender - Alignment of managers’ and shareholders’ interests – a quixotic and value destroying aspiration

 • Carl-Johan Pousette - Något om artikel 19 i marknadsmissbruks- förordningen ur ett svenskt perspektiv

 • Wolf-Georg Ringe - ESG investor engagement and Coalition-Building

 • Ulrich Seibert - Covid-19 and the Virtual AGM

 • Matti Sillanpää - Poison pill or not – When an admissible mandatory bid rule in the Articles of Association becomes an illegitimate poison pill and is therefore null and void

 • Erik Sjöman - Aktiemarknadsnämnden som lagtolkare

 • Elias Skog & Karin Ydén - Självregleringens roll i ett förändrat regelklimat

 • Daniel Stattin - Aktiemarknadsnämndens bidrag till aktiemarknadsrättens utveckling

 • Bo Svensson - Utdelning i aktiebolag under likvidation

 • Carl Svernlöv - Uttag ur aktiebolag som förbjudet lån

 • Christoph Teichmann - The Before and After Princple: Employee Participation in the European Company (SE)

 • Steen Thomsen - Is WACC out of Whack? Capital Costs and Short-Termism

 • Sven Unger - Börsbolagets bolagsstämma: förr, nu - och sedan?

 • Martin Winner - Does the European Union have a mandatory bid rule?

 • Jaap Winter - Sustainable Corporate Governance and the Takeover Bids Directive

 • Ola Åhman - En avhandling om likabehandling av målsbolags- aktieägare vid offentliga uppköpserbjudanden

 • Jessica Östberg - Om konkurrensförbudet för styrelseledamöter

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139025245.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000044937", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000449341", "subject_areas"=>["Associationsrätt", "Förmögenhetsrätt", "Bank- och finansmarknadsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt", "Förmögenhetsrätt", "Bank- och finansmarknadsrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "prodtype"=>"Inbunden bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"139", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"1323", "size"=>"1276", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-01-13", "publicerat_timestamp"=>1642032000}