Fel i bostadsrätt
Wolters Kluwer

Fel i bostadsrätt

27100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

271 kr (exkl. moms)

Författare:
Fredrik Aldmo
Problem vid försäljning av bostadsrätter är vanliga. Denna bok ger vägledning vid de rättsliga tvister som kan uppkomma när någon köper eller säljer en bostadsrätt. Här redogörs för de vanligaste avtalsvillkoren och kontraktsbrotten i samband med bostadsrättsöverlåtelse. Vi får bland annat veta vilka rättigheter köparen har om månadsavgiften skulle höjas kraftigt efter det att köparen flyttat in. Också frågor om kontraktsbrott i form av utebliven betalning eller försök att neka medlemskap i bostadsrättsföreningen behandlas och belyses genom praktiska exempel. Boken riktar sig främst till jurister och fastighetsmäklare men kan även läsas av andra.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 100
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913911612-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Fredrik Aldmo
Problem vid försäljning av bostadsrätter är vanliga. Denna bok ger vägledning vid de rättsliga tvister som kan uppkomma när någon köper eller säljer en bostadsrätt. Här redogörs för de vanligaste avtalsvillkoren och kontraktsbrotten i samband med bostadsrättsöverlåtelse. Vi får bland annat veta vilka rättigheter köparen har om månadsavgiften skulle höjas kraftigt efter det att köparen flyttat in. Också frågor om kontraktsbrott i form av utebliven betalning eller försök att neka medlemskap i bostadsrättsföreningen behandlas och belyses genom praktiska exempel. Boken riktar sig främst till jurister och fastighetsmäklare men kan även läsas av andra.
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Fastighetsrätt
  • Publicerad: 2017-08-31
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911612-7