.
Fel i bostadsrätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Fastighetsrätt

Fel i bostadsrätt

Fredrik Aldmo

Ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt

0
Fel i bostadsrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 2
 • Utgiven: 2024
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Fastighetsrätt
 • Författare: Fredrik Aldmo

Om boken

Problem vid försäljning av bostadsrätter är vanligt förekommande. Trots detta är utbudet av litteratur om rättsområdet fel i bostadsrätt begränsat. Detta verk ger en samlad bild av de vanligaste felen och kontraktsbrotten i samband med bostadsöverlåtelser. Dessutom ger den praktiska tips på vad en part ska tänka på i samband med en tvist om fel i bostadsrätt. Processjurister verksamma inom området kan ha stor nytta av boken vid bedömning av förutsättningarna att vinna framgång i ett ärende.

I den andra upplagan har avsnittet rörande befintligt skick uppdaterats, och de senaste årens rättsutveckling analyseras ingående. Verket innehåller även ett helt nytt avsnitt om tolkning av bostadsrättsföreningens stadgar, vilket många gånger kan bli avgörande i samband med en tvist om fel i bostadsrätt.

Verket riktar sig främst till jurister och fastighetsmäklare men kan även läsas av personer utan förkunskap på området.