.
Fastighetstransaktioner i praktiken
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt

Fastighetstransaktioner i praktiken

Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren
0
Fastighetstransaktioner i praktiken
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Denna handbok behandlar formerna för fastighetstransaktioner:

• Fastighetsöverlåtelse
• Fastighetsöverlåtelse genom bolagsförvärv
• Fastighetsreglering
• Klyvning

Fastighetstransaktioner i praktiken ger en samlad presentation av samtliga transaktionsformer och redovisar dessa ur ett praktiskt perspektiv.

I ett inledande avsnitt redovisas de regler för fast egendom, rättigheter i fastighet, byggrätter m.m. som är väsentliga att känna till för att kunna bedöma en fastighets möjliga användning och värde.

Verket behandlar vidare finansieringsfrågor, den lagstiftning som är aktuell vid en kontroll av en fastighet och dess belastningar samt innehåller en allmän genomgång av hur en due diligence genomförs. Grundläggande besked ges även om transaktioner av särskilda rättigheter till en fastighet, såsom lokalhyresavtal.

Fastighetstransaktioner i praktiken är en koncentrerad handledning för advokater, mäklare och andra som arbetar med fastighetstransaktioner. Verket beskriver ur ett praktiskt perspektiv ett stort antal frågor som ”säljare och köpare” ställs inför och ger även besked till ledning för val av transaktionsform.