Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion. SOU 2016:31.
Finansdepartementet

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion. SOU 2016:31.

Betänkande från Utredningen om fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter

29700

297 kr (exkl. moms)

Några av utredningens avsnitt behandlar:
 • Kräver införandet av fyra svenska elområden ändringar i fastighetstaxeringslagen?
 • Värmecentraler och kraftvärmeverk, m.m.
 • Sol-, vind- och vågkraftverk samt ny terminologi, m.m.
 • Kalkylränta
 • Elcertifikat
 • Taxeringsintervall och uppgiftsskyldighet

Särskild utredare: Monica Haapaniemi.
Köp utredningen för att ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 376
 • Utgiven: 2016
 • Serie: SOU 2016:031
 • ISBN/Best.nr: 978-913824435-7
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Energi & Miljö, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering