Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion. SOU 2016:31.
Finansdepartementet

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion. SOU 2016:31.

Betänkande från Utredningen om fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter

29700

297 kr (exkl. moms)

Några av utredningens avsnitt behandlar:
  • Kräver införandet av fyra svenska elområden ändringar i fastighetstaxeringslagen?
  • Värmecentraler och kraftvärmeverk, m.m.
  • Sol-, vind- och vågkraftverk samt ny terminologi, m.m.
  • Kalkylränta
  • Elcertifikat
  • Taxeringsintervall och uppgiftsskyldighet

Särskild utredare: Monica Haapaniemi.
Köp utredningen för att ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: