.
Fastighetstaxering
  • Skatterätt

Fastighetstaxering

Karin Dagsgård, Veronica Nensén, Karolina Silvén
0
Fastighetstaxering
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

En heltäckande kommentar i fem delar för alla parter i taxeringsförfarandet och för alla som arbetar med värderingsfrågor. Kommentaren ger också en praktisk handledning i hur taxeringsvärdet beräknas och hur deklarering av fastigheter går till. Strukturen följer fastighetstaxeringslagens kronologi vilket innebär en inledande genomgång av allmänna taxeringsregler. Därefter följer regler om förfarandet vid allmän och förenklad fastighetstaxering och slutligen förfarandet vid särskild fastighetstaxering m.m. Redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Kommentaren uppdateras vanligtvis två gånger per år.

Nytt i denna uppdatering är att kapitel 8 (riktvärde småhus) och 12 (riktvärde tomtmark och täktmark) har lagts samman i ett kapitel och inte uppdelat under flera olika avsnitt.