.
Fastighetstaxering
  • Skatterätt

Fastighetstaxering

Karin Dagsgård, Veronica Nensén, Karolina Silvén

stående order

0
Fastighetstaxering
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

En heltäckande kommentar i fem delar för alla parter i taxeringsförfarandet och för alla som arbetar med värderingsfrågor. Kommentaren ger också en praktisk handledning i hur taxeringsvärdet beräknas och hur deklarering av fastigheter går till. Del 1 innehåller allmänna taxeringsregler, del 2 behandlar hyreshus och industrifastigheter, del 3 småhus, del 4 jordbruks- och skogsbruksfastigheter och slutligen del 5 särskild fastighetstaxering, omprövning och fastighetsskatt. Redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Kommentaren uppdateras vanligtvis två gånger per år.

Laghandboken är uppdaterad t.o.m. det senast utkomna supplementet. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken