Fastighetstaxering
Wolters Kluwer

Fastighetstaxering

572700

5,727 kr (exkl. moms)

En heltäckande kommentar i fem delar för alla parter i taxeringsförfarandet och för alla som arbetar med värderingsfrågor. Kommentaren ger också en praktisk handledning i hur taxeringsvärdet beräknas och hur deklarering av fastigheter går till. Del 1 innehåller allmänna taxeringsregler, del 2 behandlar hyreshus och industrifastigheter, del 3 småhus, del 4 jordbruks- och skogsbruksfastigheter och slutligen del 5 särskild fastighetstaxering, omprövning och fastighetsskatt. Redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Kommentaren uppdateras vanligtvis två gånger per år.

Laghandboken är uppdaterad t.o.m. det senast utkomna supplementet. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken
Produktdetaljer: