Fastighetstaxering
Norstedts Juridik

Fastighetstaxering

stående order

589900

5,899 kr (exkl. moms)

En heltäckande kommentar i fem delar för alla parter i taxeringsförfarandet och för alla som arbetar med värderingsfrågor. Kommentaren ger också en praktisk handledning i hur taxeringsvärdet beräknas och hur deklarering av fastigheter går till. Del 1 innehåller allmänna taxeringsregler, del 2 behandlar hyreshus och industrifastigheter, del 3 småhus, del 4 jordbruks- och skogsbruksfastigheter och slutligen del 5 särskild fastighetstaxering, omprövning och fastighetsskatt. Redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Kommentaren uppdateras vanligtvis två gånger per år.

Laghandboken är uppdaterad t.o.m. det senast utkomna supplementet. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken

Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.