.
Fastighetsmoms
  • Skatterätt
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Mervärdesskatt
  • Fastighetsrätt

Fastighetsmoms

Magnus Berg, Hans Fink, Emil Frennberg
0
Fastighetsmoms
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Fastighetsmoms är en praktiskt orienterad bok för alla som berörs av de många momsreglerna på fastighetsområdet. Boken tar upp de speciella momsfrågor som gäller för byggföretag, fastighetsbolag, den offentliga sektorn men också för kommersiella hyresgäster. Fastighetsmoms belyser momsreglerna på fastighetsområdet från olika perspektiv och lyfter fram kopplingen mellan de olika bestämmelserna.

Ur innehållet:
Fastighetsbegreppet * Fastighetsförsäljning * Överlåtelse av hyres- och bostadsrätt * Bostadsuthyrning * Momspliktiga upplåtelser * Frivilligt momsinträde * Verksamhetstillbehör * Industritillbehör * Avdragsrätt vid blandad verksamhet * Retroaktivt momsavdrag * Jämkning av ingående moms * Ärvd skattskyldighet * Ärvd jämkning * Korrigeringstid * Jämkningshandling * Entreprenadbeskattning * Faktureringsregler för byggföretag * Fakturadatummetod * Byggarbete i egen regi * Beräkning av beskattningsunderlag vid arbete i egen regi * Handling till köpare vid arbeten i egen regi * Uttagsbeskattning vid fastighetsinnehav * Omvänd beskattning * SNI 2002 * Återbetalningsrätt * Redovisningen vid omvänd beskattning * Skattedeklarationens momsdel