Fastighetsmoms
Norstedts Juridik

Fastighetsmoms

40000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

400 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Fastighetsmoms är en praktiskt orienterad bok för alla som berörs av de många momsreglerna på fastighetsområdet. Boken tar upp de speciella momsfrågor som gäller för byggföretag, fastighetsbolag, den offentliga sektorn men också för kommersiella hyresgäster. Fastighetsmoms belyser momsreglerna på fastighetsområdet från olika perspektiv och lyfter fram kopplingen mellan de olika bestämmelserna.Ur innehållet:Fastighetsbegreppet * Fastighetsförsäljning * Överlåtelse av hyres- och bostadsrätt * Bostadsuthyrning * Momspliktiga upplåtelser * Frivilligt momsinträde * Verksamhetstillbehör * Industritillbehör * Avdragsrätt vid blandad verksamhet * Retroaktivt momsavdrag * Jämkning av ingående moms * Ärvd skattskyldighet * Ärvd jämkning * Korrigeringstid * Jämkningshandling * Entreprenadbeskattning * Faktureringsregler för byggföretag * Fakturadatummetod * Byggarbete i egen regi * Beräkning av beskattningsunderlag vid arbete i egen regi * Handling till köpare vid arbeten i egen regi * Uttagsbeskattning vid fastighetsinnehav * Omvänd beskattning * SNI 2002 * Återbetalningsrätt * Redovisningen vid omvänd beskattning * Skattedeklarationens momsdel
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 136
  • Utgiven: 2009
  • ISBN: 978-913901413-3

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Fastighetsmoms är en praktiskt orienterad bok för alla som berörs av de många momsreglerna på fastighetsområdet. Boken tar upp de speciella momsfrågor som gäller för byggföretag, fastighetsbolag, den offentliga sektorn men också för kommersiella hyresgäster. Fastighetsmoms belyser momsreglerna på fastighetsområdet från olika perspektiv och lyfter fram kopplingen mellan de olika bestämmelserna.Ur innehållet:Fastighetsbegreppet * Fastighetsförsäljning * Överlåtelse av hyres- och bostadsrätt * Bostadsuthyrning * Momspliktiga upplåtelser * Frivilligt momsinträde * Verksamhetstillbehör * Industritillbehör * Avdragsrätt vid blandad verksamhet * Retroaktivt momsavdrag * Jämkning av ingående moms * Ärvd skattskyldighet * Ärvd jämkning * Korrigeringstid * Jämkningshandling * Entreprenadbeskattning * Faktureringsregler för byggföretag * Fakturadatummetod * Byggarbete i egen regi * Beräkning av beskattningsunderlag vid arbete i egen regi * Handling till köpare vid arbeten i egen regi * Uttagsbeskattning vid fastighetsinnehav * Omvänd beskattning * SNI 2002 * Återbetalningsrätt * Redovisningen vid omvänd beskattning * Skattedeklarationens momsdel
Målgrupp
Övrigt, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Skatterätt
  • Publicerad: 2009-08-01
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901413-3