Fastighetsmäklarlagen
Wolters Kluwer

Fastighetsmäklarlagen

En kommentar

72400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

724 kr (exkl. moms)

Författare:
Magnus Melin
I den fjärde upplagan av kommentaren berörs ett antal nya avgöranden från Högsta domstolen, bland annat ett som rör centrala frågor om rätten till provision och ett som behandlar lagens tillämpningsområde vid inkråmsförmedlingar. Vidare finns nya rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen som rör gränsdragningen mellan ringa förseelse, erinran och varning. Kommentaren är också uppdaterad med ett flertal nya, opublicerade rättsfall, bland annat från Fastighetsmäklarinspektionen, kammarrätten och hovrätterna.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Magnus Melin
I den fjärde upplagan av kommentaren berörs ett antal nya avgöranden från Högsta domstolen, bland annat ett som rör centrala frågor om rätten till provision och ett som behandlar lagens tillämpningsområde vid inkråmsförmedlingar. Vidare finns nya rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen som rör gränsdragningen mellan ringa förseelse, erinran och varning. Kommentaren är också uppdaterad med ett flertal nya, opublicerade rättsfall, bland annat från Fastighetsmäklarinspektionen, kammarrätten och hovrätterna.
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga: