.
Fastighetsmäklaren

Fastighetsmäklaren

Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

En vägledning

68900

689 kr (exkl. moms)

Fastighetsmäklaren

Fastighetsmäklaren

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Samhällsutvecklingen inom olika områden inverkar på de förutsättningar, möjligheter och förpliktelser som en fastighetsmäklare måste beakta i sin yrkesutövning.

Fastighetsmäklaren – en vägledning är uppdaterad med 2021 års fastighetsmäklarlag och behandlar de regler och frågor som fastighetsmäklare i dag behöver känna till som t.ex. miljörätt, diskrimineringslagstiftning, penningtvätt och finansiering av terrorism, definitionen av ägarlägenhetsfastigheter samt arrenden m.m. Boken belyser ingående kravet på att i yrkesutövningen följa god fastighetsmäklarsed samt även risken för en kostsam jämkningsskyldighet för en säljare som är frivilligt skattskyldig för mervärdesskatt.

Fastighetsmäklaren – en vägledning är avsedd att användas i undervisningen för blivande fastighetsmäklare, liksom för jurister som vill orientera sig i frågor som rör fastighetsmäklare och för praktiskt verksamma fastighetsmäklare samt andra intresserade som önskar fördjupade kunskaper inom området.