.
Fastighetsindelning och markanvändning

Fastighetsindelning och markanvändning

Barbro Julstad
Produkt-id: 5810911084710
ID: P000042725

460 kr (exkl. moms)

Fastighetsindelning och markanvändning

Fastighetsindelning och markanvändning

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 7
  • Omfång: 206
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139023128
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
  • Författare: Barbro Julstad

Om boken

Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. I Fastighetsindelning och markanvändning ges en överblick över olika sådana regler. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderättsliga innehåll och om planering för en förändring eller ett bevarande av markanvändningen.
Fastighetsbegreppet med olika fastighetstyper, t.ex. 3D-fastigheter och ägarlägenhetsfastigheter samt rättighetsupplåtelser i fastigheter som servitut och nyttjanderätter har tillsammans med plan- och bygglagens bestämmelser om planering och bygglov, fastighetsbildningslagens bestämmelser om nybildning och ombildning av fastigheter, anläggningslagens bestämmelser om samverkan mellan fastigheter och ledningsrättslagens bestämmelser om ledningar och andra anordningar en framträdande roll i framställningen.
Miljöbalkens regler om skydd av områden som är intressanta ur naturvårdssynpunkt och möjligheten att bevara kulturhistoriskt intressanta områden och byggnader berörs översiktligt. Likaså de regler som gäller utrymmen för allmänna vägar och järnvägar.
I boken behandlas även frågor som vem som har rätt att fiska i en fastighets enskilda vatten eller vad som händer med rätten till stranden när en strandtomt skiljs från vattenområdet till följd av landhöjning. Vidare ges en historisk tillbakablick över framväxten av dagens fastighetsindelning inom stads- och landsbygdsområden.
Fastighetsindelning och markanvändning är skriven i syfte att vara en lärobok som innehåller grundläggande kunskap om och förståelse för regelverket rörande rätten att använda, förändra eller bevara pågående markanvändning. Den revideras därför succesivt med hänsyn till lagändringar och utvecklingen av rättspraxis.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139023128.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000042725", "primary"=>"true", "verkid"=>"ECEBA6D6F985A58185258122004C77647", "subject_areas"=>["Fastighetsrätt, miljö och samhälle", "Offentlig rätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0607", "id"=>"3758F7B69C6800F4C12575440032E43F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Barbro", "lastname"=>"Julstad"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"349", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"7", "priceresellers"=>"321", "size"=>"206", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-01-07", "publicerat_timestamp"=>1609977600, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}