.
Fastighetsbildningslagen
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Jordbruk, jakt och fiske

Fastighetsbildningslagen

Anders Dahlsjö, Magnus Hermansson, Barbro Julstad

En kommentar

0
Fastighetsbildningslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Fastighetsbildningslagen, lagen om dess införande, lagen om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, lagen om förmånsrätt vid fordran på grund av fastighetsbildning och lagen om domstolar i fastighetsmål. Vidare har fastighetsbildningskungörelsen införts samt kungörelsen om fastighetsdomstol.
Verket ersätter utgåvan från 1991 som författades av Tore Landahl och Olof Nordström. Därefter har nya och ändrade regler och praxis tillkommit i stor omfattning, däribland nya regler inom markåtkomst och ersättning, om överföring av marktillbehör samt tredimensionell fastighetsbildning. Verket uppdateras årligen.