.
Fastighetsbildningslagen
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Jordbruk, jakt och fiske

Fastighetsbildningslagen

Anders Dahlsjö, Magnus Hermansson, Barbro Julstad

En kommentar

Produkt-id: 6684058681510
ID: P000041988

3.174 kr (exkl. moms)

Fastighetsbildningslagen

Fastighetsbildningslagen

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Fastighetsbildningslagen, lagen om dess införande, lagen om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, lagen om förmånsrätt vid fordran på grund av fastighetsbildning och lagen om domstolar i fastighetsmål. Vidare har fastighetsbildningskungörelsen införts samt kungörelsen om fastighetsdomstol.
Verket ersätter utgåvan från 1991 som författades av Tore Landahl och Olof Nordström. Därefter har nya och ändrade regler och praxis tillkommit i stor omfattning, däribland nya regler inom markåtkomst och ersättning, om överföring av marktillbehör samt tredimensionell fastighetsbildning. Verket uppdateras årligen.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139107675.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000041988", "primary"=>"true", "verkid"=>"7B4666D9EE3485278525814D00319CC81", "subject_areas"=>["Fastighetsrätt, miljö och samhälle"], "subjects"=>["Fastighetsrätt", "Jordbruk, jakt och fiske"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0350", "id"=>"10ED3CCEDB7D9356C1257617004574BC", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Dahlsjö"}, {"contact_id"=>"1533", "id"=>"C1023BEABFAEF8A1C12576890045C04F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Magnus", "lastname"=>"Hermansson"}, {"contact_id"=>"0607", "id"=>"3758F7B69C6800F4C12575440032E43F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Barbro", "lastname"=>"Julstad"}], "prodtype"=>"Pärm med lösblad", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"1588", "size"=>"1104", "standingorder"=>"true", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2007", "show_stock"=>"No", "publicerat_datum"=>"2007-01-01", "publicerat_timestamp"=>1167609600}