.
Fastighetsbildningslagen
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Jordbruk, jakt och fiske

Fastighetsbildningslagen

Anders Dahlsjö, Magnus Hermansson, Barbro Julstad

En kommentar

317400

3.174 kr (exkl. moms)

Fastighetsbildningslagen

Fastighetsbildningslagen

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Fastighetsbildningslagen, lagen om dess införande, lagen om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, lagen om förmånsrätt vid fordran på grund av fastighetsbildning och lagen om domstolar i fastighetsmål. Vidare har fastighetsbildningskungörelsen införts samt kungörelsen om fastighetsdomstol.
Verket ersätter utgåvan från 1991 som författades av Tore Landahl och Olof Nordström. Därefter har nya och ändrade regler och praxis tillkommit i stor omfattning, däribland nya regler inom markåtkomst och ersättning, om överföring av marktillbehör samt tredimensionell fastighetsbildning. Verket uppdateras årligen.