.
Fastighetsbildning i teori och praktik
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt
  • Fastighetsrätt
  • Offentlig förvaltning
  • Samhällsplanering

Fastighetsbildning i teori och praktik

Christian Postolovski, Ulf Vannebäck
Produkt-id: 8710979551575
ID: P000044483
Fastighetsbildning i teori och praktik
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Fastighetsbildning i teori och praktik är en heltäckande handbok som förklarar och beskriver det komplexa samspelet mellan de regelverk som berör fastighetsbildningsområdet. Boken innehåller en grundlig genomgång av fastighetsbildningslagstiftningen och annan lagstiftning som tillämpas i lantmäteriförrättningar och innehåller många praktiska tillämpningsexempel. I boken behandlas bland annat följande:

• Ny- och ombildning av fastigheter och fastighetsanknutna rättigheter.

• Fastighetsköp.

• Fastighetsregistret.

• Inteckning och pantsättning av fast egendom.

• Lantmäteriförrättningen.

• Fastighetsbildningslagstiftningens historiska utveckling.

• Delgivningslagstiftningen.

• Förvaltningsrättsliga frågor.

• Överprövning av lantmäteriförrättningar.

Fastighetsbildning i teori och praktik kan användas vid utbildning av jurister, lantmätare, samhällsbyggare, fastighetsmäklare och andra studerande som i sin framtida yrkesroll kommer att hantera eller komma i kontakt med fastighetsbildningsfrågor. För den som i sin yrkesverksamhet arbetar med fastighetsbildningsfrågor, exempelvis advokater, bolagslantmätare, markägare, i exploateringssammanhang eller som anställd på kommun eller annan myndighet, kan boken bidra med en samlad och grundlig genomgång av många av de frågor som kan aktualiseras.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139314400.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000044483", "primary"=>"false", "verkid"=>"P0000444781", "subject_areas"=>["Fastighetsrätt, miljö och samhälle", "Offentlig rätt"], "subjects"=>["Fastighetsrätt", "Offentlig förvaltning", "Samhällsplanering"], "datechanged"=>"2024-06-26", "book_author"=>[{"contact_id"=>"2041", "id"=>"CT000002041", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Christian", "lastname"=>"Postolovski"}, {"contact_id"=>"2239", "id"=>"CT000002239", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulf", "lastname"=>"Vannebäck"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2024.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139314400", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-06-27", "publicerat_timestamp"=>1719446400, "marclass"=>"GOLD TITLE"}