.
Fastighetsbildning i teori och praktik
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt
 • Fastighetsrätt
 • Offentlig förvaltning
 • Samhällsplanering

Fastighetsbildning i teori och praktik

Christian Postolovski, Ulf Vannebäck
Planerad utgivning under juni 2024.
92900

929 kr (exkl. moms)

Fastighetsbildning i teori och praktik

Fastighetsbildning i teori och praktik

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 418
 • ISBN: 9789139024859
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar: Fastighetsrätt, Offentlig förvaltning, Samhällsplanering
 • Författare: Christian Postolovski, Ulf Vannebäck

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Fastighetsbildning i teori och praktik är en heltäckande handbok som förklarar och beskriver det komplexa samspelet mellan de regelverk som berör fastighetsbildningsområdet. Boken innehåller en grundlig genomgång av fastighetsbildningslagstiftningen och annan lagstiftning som tillämpas i lantmäteriförrättningar och innehåller många praktiska tillämpningsexempel. I boken behandlas bland annat följande:

• Ny- och ombildning av fastigheter och fastighetsanknutna rättigheter.

• Fastighetsköp.

• Fastighetsregistret.

• Inteckning och pantsättning av fast egendom.

• Lantmäteriförrättningen.

• Fastighetsbildningslagstiftningens historiska utveckling.

• Delgivningslagstiftningen.

• Förvaltningsrättsliga frågor.

• Överprövning av lantmäteriförrättningar.

Fastighetsbildning i teori och praktik kan användas vid utbildning av jurister, lantmätare, samhällsbyggare, fastighetsmäklare och andra studerande som i sin framtida yrkesroll kommer att hantera eller komma i kontakt med fastighetsbildningsfrågor. För den som i sin yrkesverksamhet arbetar med fastighetsbildningsfrågor, exempelvis advokater, bolagslantmätare, markägare, i exploateringssammanhang eller som anställd på kommun eller annan myndighet, kan boken bidra med en samlad och grundlig genomgång av många av de frågor som kan aktualiseras.