.
Fastigheter
 • Redovisning och revision
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Redovisning och Revision
 • Fastighetsrätt

Fastigheter

En praktisk vägledning om redovisning och beskattning

0
Fastigheter
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2016
 • Ämnen: Redovisning och revision, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Redovisning och Revision, Fastighetsrätt
 • Författare: Peter Berg

Om boken

Boken ger en samlad beskrivning av hur du som fastighetsägare hanterar reglerna om fastigheter, från köp till försäljning.
Boken riktar sig i första hand till dig som är företagare med fastighet(er) och till rådgivare för fastighetsföretag. I boken beskrivs reglerna och hur de hanteras för fastigheter som ägs i enskild näringsverksamhet, handelsbolag (inklusive kommanditbolag) aktiebolag, bostadsrättsföreningar, noterade företag, kommuner och landsting.
Det finns gott om konteringsexempel på hur olika typer av transaktioner bokförs enligt BAS 2016. Det gör boken till en praktiskt användbar handbok, både för rutinfrågor och vid mer avancerad problemlösning. Det finns också gott om källhänvisningar i boken. Avsikten är att du själv ska kunna läsa vidare i lagtext eller andra källor för att ta reda på mer, när du inspireras att använda ett tips eller om du behöver stöd för att argumentera