.
Fastigheter
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Redovisning och revision
 • Fastighetsrätt
 • Redovisning och Revision

Fastigheter

Peter Berg

En praktisk vägledning om redovisning och beskattning

0
Fastigheter
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 2
 • Utgiven: 2022
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Redovisning och revision
 • Taggar: Fastighetsrätt, Redovisning och Revision
 • Författare: Peter Berg

Om boken

Detta verk vänder sig till rådgivare och fastighetsägare med enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag, samt bostadsrättsföreningar, kommuner och regioner.
Andra upplagan innehåller en mängd nyheter om lagstiftning, kompletterande normgivning, rättsfall med mera. Framför allt har mycket hänt i K-reglerna från Bokföringsnämnden sedan första upplagan.
Varje skede i fastighetsinnehavet beskrivs, från anskaffning till avyttring: vilken dokumentation som behövs, stämpelskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift, moms, redovisning och inkomstbeskattning. Ersättningsfonder, ombildningar och paketeringar har sina egna kapitel. Redovisningsavsnitten innehåller ett stort antal illustrerande konteringsexempel.