Fartygs stabilitet och fribord, föreskrifter
Sjöfartsverket

Fartygs stabilitet och fribord, föreskrifter

4700

47 kr

Ersätter SJÖFS 1983:21.
Produktdetaljer: