.
Färre i häkte och minskad isolering. SOU 2016:52
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Färre i häkte och minskad isolering. SOU 2016:52

Betänkande från Häktes- och restriktionsutredningen

29700

297 kr (exkl. moms)

Färre i häkte och minskad isolering. SOU 2016:52

Färre i häkte och minskad isolering. SOU 2016:52

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 253
 • Utgiven: 2016
 • ISBN/Best.nr: 978-913824481-4
 • Ämnen: Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen lämnar bland annat följande förslag:

 • Inrätta två nya alternativ till häktning; hemarrest och områdesarrest. Dessa ska övervakas med fotboja och den misstänkte förbjuds att lämna bostaden eller ett visst område annat än vid vissa bestämda tider och för särskilda ändamål.
 • Häktningstiderna ska begränsas genom tidsfrister. En misstänkt ska kunna vara häktad högst sex månader före det att åtal väcks. Undantag kan göras om det finns synnerliga skäl. Om den häktade är under 18 år ska tidsfristen i stället vara tre månader och undantag ska tillåtas endast om det är absolut nödvändigt.
 • Domstolarnas restriktionsprövning ska bli mer omfattande. Domstolarna ska inte bara bestämma om åklagaren ska få tillstånd att meddela restriktioner utan även vilken eller vilka sorters restriktioner som tillståndet i så fall omfattar.
 • Varje häktad ska ha rätt till minst två timmars vistelse med annan varje dag, eller minst fyra timmar om den häktade är under 18 år.
 • Häktad under 18 år ska inte förvaras i häkte utan på särskilt ungdomshem. Undantag kan göras om åklagaren anser att det finns mycket starka skäl mot förvaring på särskilt ungdomshem.

  Särskild utredare: Inger Söderholm.

Se länk till proposition som följt på utredningen, publicerad 2020.