Färre i häkte och minskad isolering
Justitiedepartementet

Färre i häkte och minskad isolering

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska lämna förslag som syftar till att minska användningen av häktning och restriktioner.

Utredaren ska bland annat:
  • överväga och om det bedöms lämpligt föreslå nya former av straffprocessuella tvångsmedel som alternativ till häktning,
  • överväga och om det bedöms lämpligt föreslå tidsfrister för användningen av häktning och restriktioner,
  • identifiera och föreslå åtgärder för att begränsa restriktionsanvändningen och motverka isoleringen av häktade,
  • särskilt fokusera på åtgärder för att begränsa användningen av häktning och restriktioner för barn och andra unga lagöverträdare, och
  • lämna fullständiga författningsförslag.

Tryckt upplaga: