Farledsavgift, Sjöfartsverkets föreskrifter, SJÖFS 2018:18 (Inklusive rättelse)
Sjöfartsverket

Farledsavgift, Sjöfartsverkets föreskrifter, SJÖFS 2018:18 (Inklusive rättelse)

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: