Farledsavgift, ändrade föreskrifter. SJÖFS 2012:7
Sjöfartsverket

Farledsavgift, ändrade föreskrifter. SJÖFS 2012:7

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2008:5.
Tryckt upplaga: