Farledsavgift, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2008:5). SJÖFS 2014:3
Sjöfartsverket

Farledsavgift, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2008:5). SJÖFS 2014:3

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2008:5.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: