.
Färdtjänstlagen
  • Socialrätt

Färdtjänstlagen

Ylva Lindblom

En kommentar

0
Färdtjänstlagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagen (1997:736) om färdtjänst reglerar kommunens ansvar för och skyldighet att ordna resor för den som inte kan resa självständigt med kollektivtrafiken eller som annars har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. I färdtjänstlagen stadgas också vad som gäller för avgifter för sådana resor. Kommentaren ger klarhet om kommunens skyldigheter vad gäller färdtjänst genom att ge viktig information och detaljkunskap om regelverket till berörda målgrupper. Lagkommentaren är baserad på förarbeten och i viss mån på vägledande praxis.