Får vi det bättre? SOU 2015:56. Om mått på livskvalitet
Finansdepartementet

Får vi det bättre? SOU 2015:56. Om mått på livskvalitet

24000

240 kr (exkl. moms)

Uppdraget har varit att kartlägga och analysera befintliga mått på livskvalitet, samt att föreslå mått på utvecklingen av livskvaliteten i det svenska samhället. De föreslagna livskvalitetsmåtten ska komplettera BNP och andra traditionella välfärdsmått för att ge möjlighet till att på ett bredare sätt belysa samhällets utveckling utifrån bl.a. ekonomiska, sociala, miljömässiga och subjektiva perspektiv.
Särskild utredare: Robert EriksonTeckna stående order på SOU från Finansdepartementet!