.
Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten
  • Familjerätt
  • Socialrätt

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten

Tomas Törnqvist

En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning

0
Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

De familjerättsliga frågorna inom socialtjänsten brukar allmänt sammanfattas som faderskap, föräldraskap, adoption samt vårdnad, boende och umgänge. De flesta bestämmelserna utgår från föräldrabalken och socialtjänstlagen, men även flera andra lagar och förordningar ger socialnämnden uppgifter och uppdrag. Tillsammans handlar det om över femtio bestämmelser.

Förra upplagan av Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten utkom 2014, och mycket har hänt inom området sedan dess. Nämnas kan införandet av föräldrapresumtion, digital bekräftelse av föräldraskap, tillfällig vårdnadshavare och kravet på informationssamtal innan stämningsansökan avseende vårdnad, boende och umgänge.

Boken vänder sig till dem som vill få en översiktlig beskrivning av socialnämndens uppgifter, uppdrag och handläggning. Den är således ingen handbok för hur uppgifterna ska utföras. Målgruppen är socionomer, jurister och andra yrkesgrupper som samverkar med socialtjänsten i familjerättsliga frågor, men även föräldrar kan få en ökad kännedom om socialtjänstens familjerättsliga arbete.