.
Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten
  • Socialrätt

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten

En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning

62400

624 kr (exkl. moms)

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 244
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 9789139113997
  • Ämnen: Socialrätt
  • Taggar:
  • Författare: Tomas Törnqvist

Om boken

Den här boken är en utveckling av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009. Mycket har hänt sedan dess. Boken har därför omarbetats och blivit utförligare; kapitel har tillkommit och andra har tagits bort. Det är orsaken till den nya titeln – Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten.Fortfarande beskrivs socialtjänstens familjerättsliga uppgifter, omkring femtio till antalet, utifrån lagstiftningen samt vissa kärnpunkter när det gäller handläggningen av dem. Nämnas kan uppgifter som att fastställa faderskap, lämna medgivande vid adoption samt att på domstolens uppdrag genomföra vårdnadsutredningar. Vidare ska socialtjänsten erbjuda föräldrar samarbetssamtal, godkänna deras avtal om vårdnad, boende och umgänge, fatta beslut om åtgärd vid gemensam vårdnad, medverka som stöd vid barns umgänge, ge socialnämnden ett underlag vid vårdnadsöverflyttningar samt yttra sig till andra myndigheter, med mera.Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten riktar sig till dem som vill få en översiktlig beskrivning av socialtjänstens uppgifter och handläggning; den är således ingen handbok för hur uppgifterna ska utföras. Boken kan användas i utbildningen av blivande socionomer, jurister och socialpsykologer. Men även andra yrkesgrupper, som samverkar med socialtjänsten, kan genom boken få en ökad kännedom om socialtjänstens familjerättsliga arbete.