.
Familjerätten
  • Familjerätt
  • Socialrätt

Familjerätten

Mats Persson, Anita Wickström, Unto Komujärvi

En introduktion

Produkt-id: 5905138843814
ID: EFEE96F21A9D866D85258198004A1E9C

378 kr (exkl. moms)

Familjerätten

Familjerätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Familjerätten – En introduktion ger grundläggande kunskaper om gällande rätt och en bas för vidare studier. Boken ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet. Här behandlas reglerna om

• äktenskap och samboende

• förhållandet mellan föräldrar och barn

• god man och förvaltare samt

• arv, testamente och boutredning.

Bland nyheterna i lagstiftningen som beaktas i den fjärde upplagan kan nämnas de nya reglerna om

• äktenskapshinder

• underhållsstöd

• adoption

• assisterad befruktning och föräldraskap

• personnamn

• framtidsfullmakt.

Boken vänder sig till bland andra juridik- och socionomstuderande vid universitet och högskolor. Den kan med fördel användas på kurser i familjerätt inom olika studieförbund. Boken kan även vara till nytta i det praktiska juridiska arbetet.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139207627.png", "type"=>"print", "product_id"=>"EFEE96F21A9D866D85258198004A1E9C", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"EFEE96F21A9D866D85258198004A1E9C", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047D2B84", "subject_areas"=>["Familjerätt", "Socialrätt"], "subjects"=>["Familjerätt", "Socialrätt"], "subtitle"=>"En introduktion", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0879", "id"=>"611994A41E37D59DC1257E6E0040AC62", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mats", "lastname"=>"Persson"}, {"contact_id"=>"1557", "id"=>"C44DDA4761F33A04C12575530055FF53", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anita", "lastname"=>"Wickström"}, {"contact_id"=>"1266", "id"=>"9BE7C88487DDF932C12576500049AF32", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Unto", "lastname"=>"Komujärvi"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"96", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"4", "priceresellers"=>"268", "size"=>"242", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-02-17", "publicerat_timestamp"=>1613520000, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}