Familjerätten
 • Familjerätt
 • Socialrätt
 • Familjerätt
 • Socialrätt

Familjerätten

En introduktion

35300

353 kr (exkl. moms)

Familjerätten

Familjerätten

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 4
 • Omfång: 242
 • Utgiven: 2021
 • ISBN: 9789139207627
 • Ämnen: Familjerätt, Socialrätt
 • Taggar: Familjerätt, Socialrätt
 • Författare: Mats Persson, Anita Wickström, Unto Komujärvi

Om boken

Familjerätten – En introduktion ger grundläggande kunskaper om gällande rätt och en bas för vidare studier. Boken ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet. Här behandlas reglerna om

• äktenskap och samboende

• förhållandet mellan föräldrar och barn

• god man och förvaltare samt

• arv, testamente och boutredning.

Bland nyheterna i lagstiftningen som beaktas i den fjärde upplagan kan nämnas de nya reglerna om

• äktenskapshinder

• underhållsstöd

• adoption

• assisterad befruktning och föräldraskap

• personnamn

• framtidsfullmakt.

Boken vänder sig till bland andra juridik- och socionomstuderande vid universitet och högskolor. Den kan med fördel användas på kurser i familjerätt inom olika studieförbund. Boken kan även vara till nytta i det praktiska juridiska arbetet.