Familjerätt - paket om 10 ex. Reviderad 2014
Justitiedepartementet

Familjerätt - paket om 10 ex. Reviderad 2014

12000

120 kr

Publikationen beskriver kortfattat bestämmelserna om giftermål och skilsmässa och om hur äktenskapet påverkar makarnas ekonomi. Den behandlar även vad som gäller för ogifta sambor och vid registrerat partnerskap. Broschyren innehåller också information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn och kort information om vissa arvsrättsliga regler.
Produktdetaljer: