Familjepolitik för alla?
Finansdepartementet

Familjepolitik för alla?

24000

240 kr

Trots en utveckling mot ett mer jämställt uttag av föräldraledighet kvarstår stora olikheter. Dessa lyfts ofta fram som en förklaring till de könsskillnader som förekommer i arbetsutbud och inkomstutveckling. I rapporten studeras frågan om en mer jämställd fördelning av föräldrapenningen kan kopplas till ökad jämställdhet i betalt och obetalt arbete.Svaret på denna fråga är ja, men situationen ser också olika ut för olika grupper i samhället. Hur föräldraförsäkringen ska kunna användas mer jämställt av alla föräldrar oberoende av bakgrund är ytterligare en fråga som diskuteras. I rapporten identifieras fyra framtida vägval för den svenska familjepolitiken.
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.
Produktdetaljer: