Fallolyckor bland äldre
Statens folkhälsoinstitut

Fallolyckor bland äldre

10000

100 kr

Rapporten räknar på de kostnader som är förknippade med fallolyckor och kommer fram till att i dagsläget handlar det om ungefär 14 miljarder kronor, varav nästan fem miljarder i direkta kostnader.

Denna siffra beräknas öka till drygt 22 miljarder år 2050 om inte effektiva förebyggande åtgärder genomförs.Man redovisar även möjliga lösningar genom förslag på vetenskapligt prövade förebyggande åtgärder. Om dessa skulle användas menar man att stora lidanden, livskvalitetsförsämringar och kostnader kan undvikas.

Produktdetaljer: