.
Fackliga Förtroendemän
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Arbetsrätt

Fackliga Förtroendemän

Lars Lunning

Kommentar till förtroendemannalagen

0
Fackliga Förtroendemän
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 8
 • Utgiven: 2009
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv
 • Taggar: Arbetsrätt
 • Författare: Lars Lunning

Om boken

Fackliga förtroendemän är en kommentar till 1974 års lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Här behandlas olika slag av facklig verksamhet liksom villkoren för att det fackliga arbetet skall få utföras på betald arbetstid. Andra viktiga frågor gäller förtroendemännens anställningsskydd, det fackliga tolkningsföreträdet vid rättstvister samt reglerna om regionala förtroendemän.
Härutöver redovisas, mer översiktligt, ämnen såsom fackliga kurser, koncernfacklig verksamhet samt drygt 200 rättsfall på förtroendemannalagens område.