Fackliga förtroendemän
Norstedts Juridik

Fackliga förtroendemän

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Kommentaren till lagen om facklig förtroendeman som reglerar det fackliga arbetet på arbetplatsterna.Behandlar den fackliga verksamhet som omfattas av lagen, liksom villkoren för att det fackliga arbetet ska få utföras på betald arbetstid. Andra viktiga frågor är fortroendemans anställningsskydd, tystnadsplikt, det fackliga tolkningsföreträdet och regionala förtroendemän. Uppdaterad med nya rättsfall inom området.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: