Facklig anslutning
Statistiska centralbyrån/SCB

Facklig anslutning

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Ungdomar, deltidsarbetande och anställda inom handel, restaurang och hotell är några av de grupper där den fackliga anslutningen minskat kraftigt. Hur ska nedgången under slutet av 80-talet tolkas -- ett begränsat konjunkturfenomen eller ett trendbrott? Dessa frågor tas upp i denna rapport.

Information om arbetsmarknaden 1992:01
Digital utgåva: